Velkommen til FUKAP  Start dato  Slut dato  Ansøger  Projekt titel
  01-09-2018  31-08-2021  Flemming Javier Olsen  Characterizing Atrial Cardiomyopathy by Echocardiographic Modalities
  01-09-2018  31-08-2021  Flemming Javier Olsen  Characterizing Atrial Cardiomyopathy by Echocardiographic Modalities
  02-07-2018  30-06-2021  Bochra Zareini  Udviklingen af hjertesvigt i diabetes patienter - en overset komplikation til diabetes.
  02-07-2018  30-06-2021  Bochra Zareini  Udviklingen af hjertesvigt i diabetes patienter - en overset komplikation til diabetes.
  01-06-2018  01-06-2021  Ikram Mizrak  Kardiovaskulær og metabolisk profil hos 6-8 årige børn undfanget ved assisteret befrugtning (IVF) med nedfrosne/optøede befrugtede æg sammenlignet med børn født efter IVF behandling med friske æg og naturlig befrugtning
  01-05-2018  30-04-2021  Nertila Zylyftari  Associations of out-of-hospital cardiac arrest and contact to the general practitioners the week prior the event occurs
  01-05-2018  30-04-2021  Nertila Zylyftari  Associations of out-of-hospital cardiac arrest and contact to the general practitioners the week prior the event occurs
  02-04-2018  01-04-2021  Sadaf Kamil  Sikkerhed og effektivitet af orale antikoagulerende midler blandt patienter med perifer arterie sygdom: et landsdækkende registerstudie
  01-03-2018  31-05-2018  Anna Gundlund Lorentzen  Betydningen af en familiær historie med atrieflimmer - Et kombineret registerbaseret og klinisk PhD-studie
  01-02-2018  31-07-2018  Thomas Sehested  Tidsmæssige trends af prognose efter første blodprop i hjertet og incidensen af re-infarkt, blødning og blodprop i hjernen: Et 15 årigt registerbaseret studie
  01-02-2018  31-07-2018  Thomas Sehested  Tidsmæssige trends af prognose efter første blodprop i hjertet og incidensen af re-infarkt, blødning og blodprop i hjernen: Et 15 årigt registerbaseret studie
  01-11-2017  31-10-2020  Pernille Brok Nielsen  Early Warning Score – individuel klinisk vurdering til at forbedre observation og risikovurdering af indlagte patienter – et randomiseret studie
  02-10-2017  30-09-2020  Peter Vibe Rasmussen  Radiofrekvensablation af atrieflimren: effekt på socioøkonomisk status og outcome.
  01-09-2017  31-08-2019  Kristian Eskesen  Effekt af Medicinsk Cannabis på Refraktær Angina Pectoris: CANNANGPEC-studiet
  01-09-2017  01-01-2019  LIK066  Et Multicenter, randomiseret, dobbeltblidet, parallelgruppe, dosisbestemmelsesforsøg for at vurdere virkningen af 3 doser af LIK066 sammnelignet med placebo eller empaglifloxin hos patienter med type 2 sukkersyge og hjertesvigt
  01-09-2017  31-08-2020  Philip Andreas Schytz  Kreatinin og kardiovaskulær sygdom i den generelle befolkning: Et retrospektivt, nationalt kohortestudie om betydningen af små ændringer i plasma-kreatinin på kardiovaskulær sygdom og død
  01-08-2017  01-08-2025  Allan Zeeberg Iversen  Præoperativ koronararteriografi (KAG) og deraf afledt behandling inden radiofrekvensablation (RFA) af atrieflimren.
  01-08-2017  01-08-2020  The COCOE Study - The Copenhagen COPD and Echo Study  COCOE-studiet - Københavns KOL Ekko Studie
  01-06-2017  31-05-2019  VISTAX  ”Evaluering af brugen af Ablation Index og VISITAG™ til lungeveneisolation (PVI) i patienter med Paroxysmal Atrieflimren (PAF).” VISTAX forsøget
  01-05-2017  31-12-2017  Mavish Safdar Chaudry  Endocarditis hos patienter med kronisk nyresvigt
  01-05-2017  31-12-2017  Mavish Safdar Chaudry  Endocarditis hos patienter med kronisk nyresvigt
  27-04-2017  01-08-2017  Jenny Bjerre Ejstrup  Longitudinal shortening of sub-epicardial myocytes in severe ischaemic cardiomyopathy: insights from gadolinium contrast cardiac magnetic resonance imaging
  01-04-2017  31-01-2024  Sune Haahr-Pedersen  Risikoreduktion ved brug af rytmeovervågning hos patienter med blodprop i hjertet (TELEMI)
  01-04-2017  28-02-2019  Carlo Alberto Barcella  ESCAPE-NET (European Sudden Cardiac Arrest network - towards Prevention, Education and NEw Treatment)
  16-03-2017  01-03-2021  Jette sandberg Madsen  Studiekode: D1699C00001
  01-03-2017  31-05-2017  Morten Winther Malmborg  Evaluering af uplanlagte genindlæggelser hos ældre med hyppige kardiovaskulære lidelser i et homogent sundhedssystem: Retrospektive kohortestudier og udvikling af en risikoberegner for at forebygge genindlæggelser
  01-03-2017  01-09-2019  Gitte von Jessen  DU176b-C-E154
  01-03-2017  28-02-2019  Carlo Alberto Barcella  ESCAPE-NET (European Sudden Cardiac Arrest network - towards Prevention, Education and NEw Treatment)
  01-03-2017  01-03-2021  Gitte von Jessen  Galactic-HF
  01-03-2017  29-02-2020  Jesper Jensen  Effekten af Empagliflozin hos hjertesvigtspatienter med nedsat hjertepumpefunktion: Et randomiseret klinisk forsøg (Empire HF)
  01-03-2017  29-02-2020  Jesper Jensen  Effekten af Empagliflozin hos hjertesvigtspatienter med nedsat hjertepumpefunktion: Et randomiseret klinisk forsøg (Empire HF)
  23-02-2017  30-11-2019  Henriette Bjørnager Jensen  PARADISE-MI
  01-02-2017  30-04-2017  Kathrine Bach Søndergaard  Tilgængelighed og praktisk brug af hjertestartere i Danmark
  01-02-2017  31-01-2020  Peter Marstrand  Udforskning af mekanismer bag forlængelse af QT-intervallet i elektrokardiogrammet - et både arveligt og erhvervet fænomen
  01-02-2017  31-01-2019  Anders Nissen Bonde  Sikkerhed og effektivitet af orale antikoagulerende midler blandt atrieflimmerpatienter med kronisk nyresygdom: et landsdækkende registerstudie
  01-02-2017  01-01-2019  Anders Nissen Bonde  Sikkerhed og effektivitet af orale antikoagulerende midler blandt atrieflimmerpatienter med kronisk nyresygdom: et landsdækkende registerstudie
  05-01-2017  31-12-2020  Henriette Bjørnager Jensen  FIGARO / FIDELIO
  01-12-2016  01-03-2017  Anna Gundlund Lorentzen  Betydningen af en familiær historie med atrieflimmer - Et kombineret registerbaseret og klinisk PhD-studie
  01-12-2016  30-11-2019  Charlotte Andreasen  Apopleksi blandt patienter med aortaklapstenose
  03-10-2016  28-02-2017  Gitte von Jessen  Augustus
  03-10-2016  31-03-2017  Asthildur Arnadottir  Serielle målinger af troponin T og troponin I målt med høj-sensitiv assays efter kontrolleret iskæmi af et koronarkar.
  03-10-2016  30-09-2017  Asthildur Arnadottir  Induceret cardiel iskæmi: serielle målinger af troponin T og troponin I (ICE-land)
  01-09-2016  28-02-2017  Margrethe Herning  Screen-ICD -Screening og intervention mod angst hos patienter med indopereret hjertestøder(ICD)
  01-09-2016  31-08-2019  Christian Madelaire Rasmussen  Den sidste levetid og fremskreden hjertesvigt -Landsdækkende observationelle studier og et multicenter prospektivt survey om præferencer for livskvalitet kontra forlænget levetid hos ældre hjertesvigtpatienter
  01-09-2016  31-08-2019  Frederik Dalgaard  Atrial fibrillation and cardiac pacing – Epidemiological and prognostic aspects – a nationwide Danish study.
  01-09-2016  31-08-2019  Frederik Dalgaard  Atrieflimren og pacemaker - epidemiologiske og prognostiske aspekter – Et Dansk nationalregister studie.
  01-09-2016  31-08-2019  Frederik Dalgaard  Atrieflimren og pacemaker - epidemiologiske og prognostiske aspekter – Et Dansk nationalregister studie.
  01-09-2016  31-08-2019  Christian Madelaire Rasmussen  Den sidste levetid og fremskreden hjertesvigt -Landsdækkende observationelle studier og et multicenter prospektivt survey om præferencer for livskvalitet kontra forlænget levetid hos ældre hjertesvigtpatienter
  01-09-2016  02-09-2019  Frederik Dalgaard  Atrieflimren og pacemaker - epidemiologiske og prognostiske aspekter – Et Dansk nationalregister studie.
  01-06-2016  30-09-2016  Jannik Langtved Pallisgaard  Diabetes og risiko for atrieflimren.
  11-04-2016  10-05-2020  MANTRA-VT  Medicinsk antiarytmisk behandling eller radiofrekvensablation hos patienter med iskæmisk ventrikulær takyarytmi: Et prospektivt randomiseret mulitcenterstudie (MANTRA-VT)
  01-04-2016  01-06-2020  Jette Madsen  DalCor
  01-03-2016  31-05-2016  Anna-Karin Numé  Forekomst, prognose, og andre aspekter af ulykker hos patienter med synkope: landsdækkende registerbaserede studier
  18-01-2016  18-01-2020  Jens Haarbo  DANPACE II
  01-01-2016  31-12-2018  Jenny Marie Bjerre  Trafiksikkerhed hos patienter med en ICD
  01-01-2016  31-12-2022  Evaluering af behandling med Subcutan ICD (S-ICD) hos Brugada patienter  Evaluering af behandling med Subcutan ICD (S-ICD) hos Brugada patienter
  01-01-2016  01-04-2017  Cengiz Özcan  Invasiv undersøgelse, behandling og prognose af stabil angina blandt KAG patienter
  01-01-2016  31-12-2018  Jenny Marie Bjerre  Trafiksikkerhed hos patienter med en ICD – patientens perspektiv
  01-10-2015  01-10-2018  Caroline Sindet-Pedersen  Behandling af venøse thromboembolier - Et registerbaseret studie
  01-10-2015  01-10-2018  Caroline Sindet-Pedersen  Behandling af venøse thromboembolier - Et registerbaseret studie
  01-09-2015  30-09-2016  Mette Nygaard Andersen  Effekten af ??levothyroxine behandling af patienter med kardiovaskulær sygdom og subklinisk hypothyroidisme
  01-09-2015  31-08-2018  Nino Emanuel Landler  COInCYDE (The ChrOnIC KidneY Disease Echo Study)
  03-08-2015  31-01-2016  margrethe Herning  Patientrapporterede outcomes som prædiktorer for 1 års mortalitet blandt iskæmi patienter udskrevet fra et hjertecenter
  15-07-2015  30-09-2017  Jim Hansen  EU-CERT: Et forskningsforsøg der sammenligner anvendelsen af forebyggende ICD i Europa
  15-04-2015  01-11-2018  Jim Hansen  Antikoagulation med anvendelse af den direkte faktor Xa inhibitor apixaban ved atrieflimren kateterablation: Sammenligning med vitamin K antagonistbehandling (AXAFA)
  01-04-2015  02-04-2018  ARTESiA  Apixaban for the reduction of thrombo-embolism in patients with device-detected sub-clinical atrial fibrillation
  02-03-2015  30-04-2016  Henriette Bjørnager Jensen  PARADIGM -HF Extension - LCZ696B2317
  02-03-2015  28-02-2017  Christine Falk  Infektiøs endokarditis – forbedret diagnostik og prognostiske værktøjer – baseret på kliniske studier, data fra POET-studiet, og landsdækkende registre.
  02-03-2015  31-08-2018  Christine Falk  Infektiøs endokarditis – forbedret diagnostik og prognostiske værktøjer – baseret på kliniske studier, data fra POET-studiet, og landsdækkende registre.
  02-02-2015  01-02-2019  Henriette Bjørnager Jensen  STRENGTH
  02-02-2015  01-08-2016  AEGIS-1  A phase 2b, multicenter, randomized, placebo-controlled, dose-ranging studie som skal undersøge sikkerhed og tolerabilitet af flere forskellige doser af CSL112 hos pt. med akut myokardiinfarkt.
  01-01-2015  01-01-2018  Mavish Safdar Chaudry  Endocarditis hos patienter med kronisk nyresvigt
  01-01-2015  01-01-2018  Mavish Safdar Chaudry  Endocarditis hos danske patienter med kronisk nyresvigt
  01-01-2015  31-03-2016  Arne Johannessen  Et randomiseret, dobbeltblindet, placebo-kontrolleret, parallelt, internationalt multicenterforsøg til vurdering af effekten af S 066913 hos patienter med paroksysmal atrieflimrenatrieflimren
  22-12-2014  31-10-2017  Henriette Bjørnager Jensen  Sentus QP - Extended CRT Evaluation with Quadripolar left ventricular Leads.
  01-10-2014  30-09-2017  Jim Hansen  Radiofrekvens vs. Cryoballon ablation til lungeveneisolation hos patienter med atrieflimren (RACE-AF)
  01-10-2014  30-09-2017  Peter Wæde Hansen  Vigtigheden af interaktioner mellem lægemidler i farmakologisk behandling af forkammerflimmer og risiko profil for kardiovaskulær sygdom.
  01-10-2014  30-09-2017  Samuel Kiil Sørensen  Radiofrekvens vs. Cryoballon ablation til lungeveneisolation hos patienter med atrieflimren (RACE-AF).
  11-09-2014  01-09-2019  Jette madsen  Compass
  01-09-2014  01-09-2017  Jette Sandberg Madsen  Mariner
  01-09-2014  31-07-2015  Aziza Azimi  Betydning af vægtændring over tid hos patienter med iskæmisk hjertesygdom
  01-08-2014  01-08-2016  Fase 2 studie af nyt antiarytmika mod VT  Et randomiseret, dobbelt-blindet placebo-kontrolleret, parallel gruppe forsøg til vurdering af GS-6615 effekt på forebyggelse af VT hos ICD patienter
  01-08-2014  01-03-2016  Anne-Birgitte von Jessen  Ensure in AF
  01-08-2014  31-07-2017  Anna-Karin Numé  Forekomst og prognose af ulykker hos besvimelsespatienter: Et nationalt registerstudie
  01-08-2014  31-07-2017  Anna-Karin Numé  Forekomst og prognose af ulykker hos besvimelsespatienter: Et nationalt registerstudie
  01-08-2014  31-07-2017  Lærke Smedegaard Petersen  Udviklingen i akut myokardieinfarkt i Danmark i perioden 2003-2012.
  01-08-2014  31-07-2017  Lærke Smedegaard Petersen   Udviklingen i akut myokardieinfarkt i Danmark i perioden 2003-2012.
  01-08-2014  31-07-2017  Lærke Smedegaard Petersen  Tilbagevenden til arbejdsmarkedet efter akut myokardieinfarkt.
  08-07-2014  30-06-2015  Jan Skov Jensen  Lattitude
  03-06-2014  01-12-2015  Camilla Böhne  LATITUDE-TIMI 60
  15-05-2014  15-05-2016  Ulla Hovmand jakobsen  Einstein
  01-05-2014  15-12-2015  Lene Høgh Søderberg  SHIONOGI COMPOSE III
  01-05-2014  30-09-2018  Freja Stoltze Gaborit  Strukturel hjertesygdom og risiko for hjerteinsufficiens i en ældre risiko population
  28-04-2014  01-08-2018  Michael Vinther  A prospective, randomized comparison of subcutaneous and transvenous implantable cardioverter defibrillator therapy (PRAETORIAN)
  01-04-2014  01-10-2016  Michael Vinther  Maximizing CRT Delivery by Using MultipolAr Coronary Sinus Lead FamiLy ACUITY® X4 (Rally X4)
  15-03-2014  15-03-2017  Lene Høgh Søderberg  Spire ( Protokol nummer B1481022)
  05-03-2014  01-12-2015  Camilla Böhne  Modify
  01-03-2014  01-04-2019  Jette Sandberg Madsen  ATPCI
  01-02-2014  31-01-2015  Louise Hougesen Bjerking  Kønsspecifikke karakteristika hos patienter med akut myokardie infarkt henvist og ikke-henvist til koronarangiografi
  01-02-2014  31-01-2017  Nicholas Carlson  Akut nyresvigt i Danmark: Betydningen af polyfarmaci, komorbiditet og socioøkonomi - Et nationalt kohortestudie.
  01-02-2014  31-01-2017  Nicholas Carlson  Akut nyresvigt i Danmark: Betydningen af polyfarmaci, komorbiditet og socioøkonomi - Et nationalt kohortestudie.
  02-12-2013  01-12-2016  Cengiz Özcan  Optimal behandling af stabil iskæmisk hjertesygdom blandt danske patienter.
  02-12-2013  01-12-2016  Cengiz Özcan  Optimal behandling af stabil iskæmisk hjertesygdom blandt danske patienter
  01-11-2013  01-11-2016  Christina Alhede  Undersøgelse af udvikling i hjertets elektromekaniske funktion hos patienter behandlet med medicin eller ablation som første valg for paroksystisk atrieflimren - et randomiseret multicenterstudie (MANTRA-PAF Substudie)
  01-11-2013  02-11-2015  Jette Sandberg Madsen  Sokrates-Reduced
  01-11-2013  02-11-2015  Jette Madsen  Socrates-Preserved
  10-09-2013  04-01-1915  Ulla Jakobsen  ARTS-HF
  02-09-2013  31-08-2016  Gorm Mørk Hansen  Infektionshypotesen ved aterosklerose: Betydningen af bakteriel infektion i koronarkar og mundhule
  02-09-2013  31-08-2016  Gorm Mørk Hansen  Infektionshypotesen ved aterosklerose: Betydningen af bakteriel infektion i koronarkar og mundhule
  02-09-2013  28-02-2014  Jannik Langtved Pallisgaard  Sammenhæng mellem diabets mellitus , atrieflimren og apopleksi
  11-06-2013  30-09-2014  I5S-MC-EFJE   ?? (EFJE) PCSK9 Antibody( LY3015014)
  01-05-2013  01-11-2013  Gorm Mørk Hansen   Bakterielle biofilm i koronarlæsioner der behandles med perkutan koronarintervention (PCI)
  01-05-2013  01-01-2015  Ulla Hovmand Jakobsen  Intarcia freedom
  01-05-2013  30-04-2016  Kathrine Bach Søndergaard  Risiko for hjertestop ved behandling med NSAID, diuretika eller polyfarmaci: Et nationalt kohortestudie
  01-05-2013  30-04-2016  Kathrine Bach Søndergaard  Risiko for hjertestop ved behandling med NSAID, diuretika eller polyfarmaci: Et nationalt kohortestudie
  01-05-2013  01-08-2016  Louise Eske Bruun  Staphylococcus aureus bakteriæmi - familiær ophobning samt betydningen af non-genetiske og genetiske faktorer for den humane infektions risiko
  01-04-2013  31-03-2014  Margrethe Herning  Selvrapporteret helbred ved udskrivelse fra hjertecenter i Danmark
  01-04-2013  01-04-2018  Gitte von Jessen  Odyssey Outcomes
  01-02-2013  31-01-2016  Arne Johannessen  Undersøgelse af udvikling i hjertets elektromekaniske funktion hos patienter behandlet med medicin eller ablation som første valg for paroksystisk atrieflimren - et randomiseret multicenterstudie (MANTRA-PAF Substudie)
  01-02-2013  01-02-2016  Louise Eske Bruun  Staphylococcus aureus bakteriæmi – familiær ophobning og betydning af non-genetiske og genetiske faktorer for den humane infektionsrisiko.
  01-02-2013  31-01-2015  Usman Khalid  Kardiovaskulær sygdom hos psoriasis patienter : Farmakoepidemiologiske aspekter
  01-01-2013  01-01-2015  Tor Biering-Sørensen & Peter Godsk Jørgensen & Christian Jøns  Prognostiske ekkomarkører hos patienter behandlet med kardial pacemaker og ICD
  01-01-2013  01-01-2015  Margrethe Herning  Et randomiseret klinisk forsøg af et integreret seksuelt rehabiliteringsprogram hos mandlige patienter med seksuel dysfunktion og ICD eller iskæmisk hjertesygdom – CopenHeartSF
  01-01-2013  31-07-2016  Anne-Christine Huth Ruwald   Forebyggelse af unødvendig implantable cardioverter defibrillator terapi – en farmakologisk tilgang
  01-12-2012  01-07-2013  Allan Zeeberg Iversen  Ekkokardiografiske parametre som prædiktorer for kardiovaskulære events efter PCI.
  26-11-2012  24-11-2014  Peter Godsk Jørgensen og Thue Olsen  Venstre ventrikel remodellering og prognose ved sygdomme i aorta, mitral og tricuspidalklapperne.
  23-11-2012  23-11-2014  Tor Biering-Sørensen & Peter Godsk Jørgensen  Cerebrovaskulær iskæmi og strukturel hjertesygdom. Anvendelsen af Ekkokardiografi hos Stroke Patienter.
  23-11-2012  31-01-2014  Tor Biering-Sørensen & Peter Godsk Jørgensen  Prognostiske ekkomarkører ved atrieflimren
  15-11-2012  15-11-2014  Gitte von Jessen  ORIGINALE
  12-11-2012  31-12-2013  Trine Karstens  Xantus
  12-11-2012  31-12-2013  Trine Karstens  XALIA - Xarelto for long-term and initial Anticoagulation in Venous Thromoembolism (VTE)
  01-11-2012  01-04-2014  Jette Sandberg Madsen  Editon III
  01-11-2012  01-01-2014  stefan bisgaard christensen  Geografiske og socioøkonomiske faktorers betydning for behandling og prognose af kronisk hjerteinsufficiens i Danmark Substudie godkendelse
  01-10-2012  31-03-2015  karl Emil Kristensen  Betydningen af carboxylesterase 1 genvarianter på effekten af angiotensin-converting enzyme-hæmmer hos patienter med kronisk hjertesvigt
  01-10-2012  31-12-2012  Magnus Thorsten Jensen & Allan Iversen  Prognose efter percutan coronar intervention (PCI) efterfølgende akut koronart syndrom (AKS) hos patienter med og uden diabetes
  01-09-2012  01-01-2015  Jan Skov Jensen  CUPID
  01-09-2012  01-09-2013  Jan Skov Jensen  Randomiseret, dobbelblind (fase 2) interventionsundersøgelse af effekt og sikkerhed ved SAR236553/REGN727 versus Ezetimibe blandt højrisiko patienter med hyperkolesterolæmi, som ikke er tilstrækkeligt behandlet med statin alene
  01-09-2012  31-08-2015  Adam Alexander Trokmar Peña  Venstre ventrikeldysfunktion og koronar flowreserve hos kvinder med angina pectoris og fravær af epikardielle koronare stenoser.
  15-08-2012  16-07-2013  Ulla Hovmand Jakobsen  CARDIOVERSION (Rivaroxaban versus VKA hos ptèr der er DC konv.)
  01-08-2012  01-08-2014  Ulla Hovmand Jakobsen  Portola
  01-08-2012  31-07-2013  Kim Wadt Hansen  Prognose efter invasiv udredning og behandling af patienter med akut koronart syndrom i Danmark.
  01-08-2012  31-07-2014  Kim Wadt Hansen  Forskelle i den invasive håndtering af patienter med akut koronart syndrom – Resultater baseret på de nationale danske registre samt et randomiseret klinisk forsøg.
  06-07-2012  01-01-2014  Selina Kikkenborg Berg  CopenHeart-RFA Et rehabiliteringsprogram bestående af fysisk træning og psycho-edukative konsultationer til patienter behandlet for atrieflimren med radiofrekvensablation.
  02-07-2012  30-09-2012  Christine Benn Christiansen  Primær forebyggelse af apopleksi: risikofaktorer og potentiale for antitrombotisk intervention
  07-06-2012  01-01-2015  E-nobori  E-nobori
  01-06-2012  02-06-2014  Arne Johannessen  Fase 3 Multi-Center, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controllet Studie af Azimilides effekt på incidens af kardielle indlæggelser, ambulante besøg og død patienter med ICD
  01-06-2012  01-01-2015  Ulla Hovmand Jakobsen  LTS11717 (Covance)
  02-04-2012  30-06-2015  Anne Christine Huth Ruwald   Implanterbare cardioverter defibrillatorers association med farmakoterapi og non-kardiovaskulære komorbiditeter i danske patienter.
  02-04-2012  30-06-2012  Anne Christine Huth Ruwald   Implanterbare cardioverter defibrillatorers association med farmakoterapi og non-kardiovaskulære komorbiditeter i danske patienter.
  01-04-2012  31-07-2012  Christine Benn Christiansen  Apopleksi: Betydning atrieflimren for udvalgte risikofaktorer og komplikationer
  24-03-2012  27-03-2012  Morten Lamberts  Hovedprojekt: Atrieflimren og akutkoronarsygdom - Den optimale antitrombotiske behandling Ansøges om dækning af rejseudgifter til American College of Cardiology 61st Annual Scientific Session (ACC.12), Chicago, Ill, USA
  01-03-2012  28-02-2015  Søren Lund Kristensen  Kardiovaskulær sygdom og inflammatorisk tarmlidelse: Farmakoepidemiologiske aspekter
  01-03-2012  28-02-2015  Søren Lund Kristensen  Kardiovaskulær sygdom og inflammatorisk tarmlidelse: Farmakoepidemiologiske aspekter
  01-03-2012  01-11-2012  Lene Søderberg  Kvinders oplevelse af sexuel sundhed 6 måneder efter AMI
  01-02-2012  30-04-2012  Morten Lamberts  Atrieflimren og akut koronarsygdom - Den optimale antitrombotisk behandling
  02-01-2012  01-10-2012  Niels Eske Bruun  Effekten av rutinemessig oralt ernæringstilskudd til pasienter med kronisk hjertesvikt ; et randomisert, kontrollert studie
  15-12-2011  15-12-2014  Trine Bernholdt Rasmussen, sygeplejerske, cand. cur.  CopenHeart IE 1 - Et randomiseret klinisk forsøg af integreret rehabilitering versus vanlig efterbehandling uden fysisk træning til patienter behandlet for infektiøs endokardit (IE)
  15-12-2011  15-06-2017  Trine Bernholdt Rasmussen  CopenHeart IE - Integreret hjerterehabilitering til patienter behandlet for infektiøs endokardit (IE).
  15-12-2011  15-06-2017  Trine Bernholdt Rasmussen  CopenHeart IE - Integreret hjerterehabilitering til patienter behandlet for infektiøs endokardit (IE)
  01-12-2011  31-03-2012  Carolina Malta Hansen  Hjertestop udenfor hospital og implementering af hjertestartere i Danmark
  15-11-2011  31-12-2011  Charlotte Andersson  Effekten af diabetes og anti-diabetisk behandling på myokardiefunktionen og outcomes.
  01-11-2011  31-10-2014  Stefan Bisgaard Christensen  Geografiske og socioøkonomiske faktorers betydning for behandling og prognose af kronisk hjerteinsufficiens i Danmark
  01-11-2011  31-10-2014  stefan bisgaard christensen  Geografiske og socioøkonomiske faktorers betydning for behandling og prognose af kronisk hjerteinsufficiens i Danmark
  17-10-2011  31-12-2015  Søren Galatius  Vurdering af langtids sikkerheden og effektiviteten ved brug af STENTYS paclitaxel-coatede, selv ekspanderende stent til bifurcate coronararterier læsioner
  01-10-2011  30-09-2014  Trine Kiilerich Lauridsen  Billeddannende modaliteter ved Infektiøs Endocarditis
  01-10-2011  30-09-2014  Trine Kiilerich Lauridsen  Billeddannende modaliteter ved Infektiøs Endocarditis
  30-09-2011  01-01-2016  Jette Madsen  HPS3/TIMI 55: Reveal (Randomized EValuation of the Effects of Anacetrapib through Lipid-modification)
  15-09-2011  15-09-2014  POET  Peroral antibiotisk behandling af endocarditis
  12-09-2011  02-01-2012  ulrik abildgaard  BIOFLOW-III Registry. Et internationalt undersøgelses registerstudie til klinisk vurdering af sikkerheden ved det koronare stentsystem "Orsiro Drud-Eluting Stent (DES)".
  01-09-2011  31-08-2014  Anders Dahl  Enterokok endokardit; Diagnostik, behandling, komplikationer og mortalitet
  01-09-2011  31-08-2014  Peter Godsk Jørgensen  1002 Ekko
  01-09-2011  31-08-2014  Peter Godsk Jørgensen  1002 Ekko
  01-09-2011  31-08-2014  Søren Østergaard Lindberg  Prognostisk værdi af adiponectin ved akut myokardieinfakt og i baggrundsbefolkningen
  01-09-2011  31-08-2014  Søren Østergaard Lindberg  Prognostisk værdi af adiponectin ved akut myokardie infarkt og i baggrundsbefolkningen
  01-09-2011  31-03-2012  Carolina Malta Hansen  Etnicitet og kardiovaskulær medicin
  01-09-2011  31-08-2014  Martin Ruwald  Synkope: Farmakoepidemiologiske og patofysiologiske aspekter
  01-09-2011  31-08-2014  Martin Ruwald  Synkope: Farmakoepidemiologiske og patofysiologiske aspekter
  01-09-2011  31-08-2014  Trine Kiilerich Lauridsen  Billeddannende modaliteter ved Infektiøs Endocarditis
  01-09-2011  31-08-2014  Martin Ruwald  Synkopens farmakoepidemiologiske og patofysiologiske aspekter
  01-09-2011  31-08-2014  Søren Østergaard Lindberg  Prognostisk værdi af adiponectin ved akut myokardieinfakt og i baggrundsbefolkningen
  01-09-2011  31-08-2014  søren ø Lindberg  Prognostisk værdi af adiponectin ved akut myokardieinfakt og i baggrundsbefolkningen
  01-09-2011  31-08-2014  Peter Godsk Jørgensen  Tusind&2 ekkostudiet
  01-09-2011  31-08-2014  Anders Dahl  Enterokok endokardit; Diagnostik, behandling, komplikationer og mortalitet
  01-07-2011  14-08-2011  Charlotte Andersson  Prognostisk betydning af HbA1c-nivåer for den kardiovaskulære risiko hos overvægtige patienter med type 2 diabetes.
  01-06-2011  30-05-2014  Deniz Karasoy  RAPHAEL
  01-06-2011  31-08-2011  Trine Bernholdt Rasmussen  CopenHeart IE - Integreret rehabilitering af patienter behandlet for infektiøs endokardit (IE).
  01-06-2011  30-05-2014  Deniz Karasoy  RAPHAEL
  01-05-2011  31-07-2011  Jonas Bjerring Olesen  Prædiktiv værdi af CHADS2 og CHA2DS2-VASc og effekt af antikoagulationsbehandling hos patienter med atrieflimmer
  01-03-2011  01-03-2012  Christian Torp-Pedersen  SONGHEART
  01-01-2011  31-12-2013  Morten Lamberts  Atrieflimren og akut koronarsygdom - Den optimale antitrombotiske behandling
  01-12-2010  30-11-2013  Lars Lindholm Sørensen  Farmakologisk hæmning af kardiel remodellering ved volume belastning i en eksperimentel rottemodel.
  01-11-2010  28-02-2011  Christian Torp-Pedersen  Diætbehandling af hjerteinsufficiente
  01-11-2010  01-11-2012  Emilie Ramberg  Kardiale adaptationer med særligt henblik på avanceret ekkokardiografisk beskrivelse af sportshjertet
  01-11-2010  01-05-2012  Emilie Ramberg  Kardiale adaptationer til fysisk træning med særligt fokus på avanceret ekkokardiografi
  10-10-2010  31-01-2015  Christian Torp-Pedersen  EDITORS
  05-10-2010  01-01-2014  Trine Karstens  ELIXA
  01-10-2010  01-01-2012  Jacob Sivertsen  SIGNIFY
  02-08-2010  01-03-2011  Jan Skov Jensen  Effekten af melatonin på infarktstørrelsen i patienter med STEMI behandlet med primær PCI
  01-04-2010  30-06-2010  Morten Lock Hansen  TROMBOEMBOLISKE KOMPLIKATIONER EFTER DC-KONVERTERING HOS PATIENTER MED ATRIEFLIMREN: - PROGNOSTISK BETYDNING AF FORUDGÅENDE ORAL ANTIKOAGULATIONS BEHANDLING.
  01-04-2010  31-03-2013  Charlotte Mérie  Prognosen efter hjertekirurgi - betydningen af alder og comorbiditet for overlevelse, morbiditet og invaliditet
  01-04-2010  31-03-2013  Charlotte Mérie  Prognosen efter hjertekirurgi - betydningen af alder og comorbiditet for overlevelse, morbiditet og invaliditet
  01-04-2010  31-03-2013  Charlotte Mérie  Prognosen efter hjertekirurgi - betydningen af alder og comorbiditet for overlevelse, morbiditet og invaliditet
  01-03-2010  31-08-2010  Christian Selmer  Thyroideasygdom og kardiovaskulær risiko
  01-02-2010  01-02-2017  Jette Sandberg Madsen  TIDE
  01-02-2010  01-01-2018  Christian Torp-Pedersen  Genetisk studie af hjertesygdomme
  01-02-2010  01-06-2012  Anne-Marie Schjerning Olsen  Varigheden af behandling med NSAID sammenholdt med den kardiovaskulære risiko hos patienter med myokardie infarkt
  01-02-2010  01-06-2012  Anne-Marie Schjerning Olsen  Varigheden af behandling med NSAID sammenholdt med den kardiovaskulære risiko hos patienter med myokardie infarkt
  01-01-2010  31-12-2011  Carsten Toftager Larsen  ACCOAST
  01-01-2010  31-03-2010  Magnus Thorsten Jensen  Tissue Doppler Imaging (TDI) til tidlig opsporing af kardiel påvirkning ved Type 1 Diabetes Mellitus (IDDM)
  01-01-2010  30-06-2010  Morten Lock Hansen  TROMBOEMBOLISKE KOMPLIKATIONER EFTER DC-KONVERTERING HOS PATIENTER MED ATRIEFLIMREN: - PROGNOSTISK BETYDNING AF FORUDGÅENDE ORAL ANTIKOAGULATIONS BEHANDLING.
  22-12-2009  22-12-2011  Peter Riis Hansen  EUROMAX
  01-12-2009  01-08-2011  Arne Johannessen  Alphee studiet
  01-12-2009  01-05-2010  Arne Joahannessen  Danfib
  16-11-2009  16-11-2011  Jesper Lindhardsen  Hjertekarsygdom ved Reumatoid Artrit: Farmakoepidemiologiske undersøgelser
  02-11-2009  31-01-2011  kristian eskesen  Farmakologisk hæmning af kariel remodellering og dysfunktion efter eksperimentelt fremkaldt aortainsufficiens i rotter
  02-11-2009  02-11-2015  Julie Laage-Petersen/Søren Galatius  Evaluering af sene kliniske hændelser efter anlæggelse af medicinafgivende stents versus normale metalstents uden medicin hos risikopatienter: BASKET-PROVE II
  02-11-2009  02-05-2011  arne johannessen  DOBBELTBLINDET, PLACEBOKONTROLLERET, DOSISFINDENDE FORSØG TIL VURDERING AF EFFEKTEN AF OG SIKKERHEDEN VED CELIVARONE MED AMIODARON SOM KALIBRATOR TIL FOREBYGGELSE AF ICD-INTERVENTIONER ELLER DØDSFALD
  02-11-2009  31-10-2011  Jette Sandberg Madsen  RUBY 1
  02-11-2009  01-11-2013  Trine Karstens  Et randomiseret, dobbelblindet, placebokontrolleret multicenterforsøg til vurdering af kardiovaskulære udfald efter behandlingen med alogliptin som tillæg til standardbehandlingen af patienter med type 2-diabetes og akut koronart syndrom.
  01-10-2009  02-08-2010  Søren Galatius  PROTECTION AMI
  01-10-2009  31-12-2012  Magnus Thorsten Jensen  Tissue Doppler Imaging (TDI) til tidlig opsporing af kardiel påvirkning ved Type 1 Diabetes Mellitus (IDDM)
  01-10-2009  31-12-2012  Magnus Torsten Jensen  Tissue Doppler Imaging (TDI) til tidlig opsporing af kardiel påvirkning ved Type 1 Diabetes Mellitus
  20-09-2009  31-12-2009  Arne Johannessen  Fase IB undersøgelse af nyt antiarytmika
  10-09-2009  28-02-2010  Jim Hansen  NATURE
  01-09-2009  01-09-2011  Jaya Rosenmeier  Den hæmodynamiske og metaboliske rolle af GLP-1 for perfusion af den perifære cirkulation
  01-09-2009  01-09-2012  Carsten Toftager Larsen  SIGNIFY. Effekt af ivabradine hos petienter med stabil coronarsygdom uden hjertesvigt. En randomiseret dobbel-blind placebo-kontrolleret international undersøgelse.
  01-09-2009  31-08-2012  Kristian Eskesen  Aorta insufficiens og hæmodynamik - et ekkokardiografisk dyreeksperimentelt studie
  01-09-2009  31-08-2010  Nana Valeur  TDI/3D/Speckle tracking til prognostisk vurdering af patienter med ihd Ekkokardiografisk CRT optimering under hvile og arbejde
  01-09-2009  31-08-2012  Mette Charlot  Antitrombotiske og antikoagulerende lægemidler og interaktioner
  01-09-2009  31-08-2012  Mette Charlot  Antitrombotiske og antikoagulerende lægemidler og interaktioner
  01-09-2009  31-05-2010  Nana Valeur  TDI/3D/Speckle tracking til prognostisk vurdering af patienter med ihd Ekkokardiografisk CRT optimering under hvile og arbejde
  01-08-2009  01-01-2011  Jens Haarbo  Advance III study
  06-07-2009  01-12-2009  Poul Erik Bloch Thomsen  4-site Field Following Study
  01-07-2009  31-07-2012  Ole Ahlehoff  Hjertekarsygdom og psoriasis: Farmakoepidemiologiske og kliniske aspekter
  01-07-2009  31-07-2012  Ole Ahlehoff  Hjertekarsygdom og psoriasis: Farmakoepidemiologiske og kliniske aspekter Epidemiologisk delprojekt
  01-07-2009  31-07-2012  Ole Ahlehoff  Hjertekarsygdom og psoriasis: Farmakoepidemiologiske og kliniske aspekter Klinisk studie 1
  01-07-2009  31-07-2012  Ole Ahlehoff  Hjertekarsygdom og psoriasis: Farmakoepidemiologiske og kliniske aspekter Klinisk studie 2
  01-07-2009  01-09-2009  Peter Weeke  Hjertestop udenfor hospital – risiko ved behandling med psykiatrisk medicin
  01-07-2009  01-09-2009  Peter Weeke   Hjertestop udenfor hospital – risiko ved behandling med psykiatrisk medicin
  01-07-2009  30-06-2012  Ole Ahlehoff  Hjertekarsygdom og Psoriasis: Farmakoepidemiologikse og klinsike aspekter
  01-07-2009  01-05-2010  Majken Bredahl  GHOST 2
  30-06-2009  30-01-2012  Ulla Hovmand Jakobsen  ENGAGE, Protokol DU176b-C-U301
  29-06-2009  31-08-2009  Charlotte Andersson  Diastolisk dysfunktion hos patienter med diabetes: Association mellem TDI parametre og anti-diabetisk farmakoterapi.
  18-06-2009  01-12-2010  Jens Haarbo  Analyst Register Studie
  01-06-2009  01-06-2012  Jacob Sivertsen  GLP´1 metaboliske og hæmodynamiske rolle i den koronare, perifære og kardielle funktion
  01-06-2009  01-06-2012  Jacob Sivertsen  GLP´1 metaboliske og hæmodynamiske rolle i den koronare, perifære og kardielle funktion
  01-05-2009  01-05-2010  Jaya Rosenmeier  Glucagon-like-peptide- 1 (GLP-1) rolle for koronar en og metabolisme hos patienter med eller uden type 2 diabetes
  01-05-2009  31-07-2009  Søren Skøtt Andersen  Antibiotika og risiko for kardiovaskulær sygdom og død
  01-05-2009  30-04-2012  Niels Risum  Betydningen af myokardiets viabilitet for respons på CRT
  01-05-2009  30-04-2012  Niels Risum  Betydningen af myokardiets viabilitet for respons på CRT
  01-05-2009  30-11-2009  Margrethe herning  Forsinkelse i tilkald af alrmcentral i forbindelse med symptomer på ST-elevations myokardie infarkt. - en undersøgelse med særligt fokus på kvinders adfærd i forbindelse med stor blodprop i hjertet.
  30-04-2009  30-12-2011  Trine Karstens  Amplify-EXT
  22-04-2009  22-04-2014  Peter Søgaard  ECHO-CRT
  16-04-2009  31-05-2011  Jette Sandberg Madsen  CSPP100F2301, Atmosphere
  01-04-2009  31-12-2009  Charlotte Andersson  Metformin til patienter med hjertesvigt: Et nationelt registerbaseret studie.
  31-03-2009  30-04-2010  Ulla Hovmand Jakobsen  GetGoalx, Studynumber EFC6019
  02-03-2009  30-04-2009  Søren Skøtt Andersen  Antibiotika og risiko for kardiovaskulær sygdom og død
  01-03-2009  29-02-2012  Helena Domínguez  EPROCARM - Ethnic PROfiles in CARdiovascular Medication -
  01-03-2009  29-02-2012  Helle Gervig Carstensen  Den prædiktive værdi af vævsdoppler ekkokardiografi og speckle tracking ved aortastenose. - Retrospektive samt prospektive kohorte studier med avancerede billeddannende undersøgelser.
  01-03-2009  29-02-2012  Helle Gervig Carstensen  Den prædiktive værdi af vævsdoppler ekkokardiografi og speckle tracking ved aortastenose. - Retrospektive samt prospektive kohorte studier med avancerede billeddannende undersøgelser.
  01-02-2009  31-01-2012  Stig Lyngbæk  Prognostisk betydning af inflammation for udvikling af kardiovaskulære komplikationer og koronaratherosklerose bedømt ved soluble urokinase plasminogen activator receptor og C-reaktivt protein
  14-01-2009  29-01-2010  Gitte von Jessen  FER-CARS-03
  04-01-2009  30-06-2009  Jakob Raunsø  Atrieflimren - Prognose og diagnostik hos hjerteinsufficienspatienter med atrieflimren og risiko ved ophør af antikoagulationsbehandling.
  04-01-2009  30-06-2010  Jakob Raunsø  Atrieflimren - Prognose og diagnostik hos hjerteinsufficienspatienter med atrieflimren og risiko ved ophør af antikoagulationsbehandling.
  01-01-2009  31-12-2009  Jonas Bjerring Olesen  Epilepsi, antiepileptika og risiko for myokardieinfarkt
  01-01-2009  01-01-2010  Jaya Rosenmeier  Nukleotidernes rolle for koronar perfusion hos patienter med koronar ateroskleose eller diabetes
  01-01-2009  01-12-2010  TRILOGY-ACS Study  The TRILOGY-ACS Study
  01-11-2008  30-04-2012  Jette Sandberg Madsen  CV185056, Amplify
  01-09-2008  31-08-2011  Mette Lykke Norgaard  Myokardieinfarkt og diabetes.
  01-09-2008  31-08-2011  Mette Lykke Norgaard  Myokardieinfarkt og diabetes
  01-09-2008  30-06-2010  Manuella José Nicolau  Bypass operation og hvad så? Patienters oplevelse af det præoperative forløb indtil en CABG operation.
  01-07-2008  01-01-2010  Jette Sandberg Madsen  CV185036, Adopt
  26-06-2008  29-06-2012  Gitte von Jessen  NC20971 (DAL-outcomes)
  01-04-2008  31-03-2011  Casper Haslund Jørgensen  SULFOPRO: Betydningen af sulfonylurinstof og andre antidiabetika for prognosen efter AMI med invasiv behandling.
  01-02-2008  01-10-2011  Ditte-Marie Bretler  Kvinder, hormonterapi og risiko for akut myokardieinfarkt
  01-01-2008  02-01-2012  Ulla Hovmand Jakobsen  Borealis
  01-01-2008  01-01-2011  Søren Hoffmann  Myokardieviablitet vurderet ved Vævsdoppler Ekkokardiografi og biomarkør hos patient med akut myokardie infarkt.
  01-01-2008  01-01-2011  Søren Hoffmann  Myokardieviabilitet vurderet ved Vævsdoppler Ekkokardiografi ved kronisk lukket højre koronararterie.
  01-01-2008  01-01-2011  Søren Hoffmann  Diagnostisk Værdi af Vævsdoppler Ekkokardiografi ved Stabil Angina Pectoris
  01-01-2008  01-01-2011  Søren Hoffmann  Værdien af vævsdoppler ekkokardiografi og nye biomarkører ved diagnostik af iskæmisk hjertesygdom og myokardieviabilitet.
  01-01-2008  01-01-2011  Søren Hoffmann  Myokardieviablitet vurderet ved Vævsdoppler Ekkokardiografi hos patient med kronisk lukket højre koronararterie.
  01-01-2008  02-01-2012  Ulla hovmand jakobsen  Borealis (Tidligere indsendt FUKAP skema på dette projekt er udfyldt forkert)
  01-01-2008  01-01-2011  Søren Hoffmann  Diagnostisk Værdi af Vævsdoppler Ekkokardiografi ved Stabil Angina Pectoris.
  01-08-2007  01-01-2011  ulla Hovmand Jakobsen  Aristotle
  01-01-2007  31-01-2010  Jan Kyst Madsen  Cost benefit analyse ved primær PCI
  01-12-2006  19-11-2009  Ulla Hovmand jakobsen  INSPIRE ME IAA, Protokol C00046
  01-04-2006  01-04-2010  Peter Riis Hansen  Avanceret ekg-analyse mhp. prædiktion af mikrovaskulær reperfusion og prognose efter primær PCI
  01-03-2005  31-08-2009  Helena Domínguez  Effekt af hyperglykæmi på endothelfunktion i en reperfusions model in vitro
  01-01-2005  01-01-2010  Jan Kyst Madsen  Best By-pass Surgery; randomiseret sammenlignet af OPCAB vs. on-pump by-pass surgery
  02-08-2004  02-07-2012  Anders Galløe  SORT OUT II